Τρίτη, 14 Μαΐου 2013

Κολοστομία μέρος 4ο
Νοσηλευτική Φροντίδα
Ο νοσηλευτής
1. Παίρνει το νοσηλευτικό ιστορικό του αρρώστου και δίνει
ιδιαίτερη προσοχή στις συνήθειες και τα προβλήματα κένωσης του
εντέρου πριν την κολοστομία.
2. Αξιολογεί την θρέψη του αρρώστου, το βαθμό του
περιορισμού της άνεσης του, την παρουσία συμπτωμάτων και την
φυσική κατάσταση του αρρώστου.
3. Αξιολογεί την ύπαρξη σημείων διαταραχής ισοζυγίου υγρών
και ηλεκτρολυτών.
4. Ελέγχει, την κατάσταση του βλεννογόνου του στομίου
κυρίως όταν υπάρχει διάρροια, καθώς επίσης και την κατάσταση του
δέρματος γύρω από το στόμιο και της περιοχής του πρωκτού.
5. Αξιολογεί το κατά πόσον ο άρρωστος και οι δικοί του έχουν
αποδεχθεί την νέα κατάσταση του αρρώστου.
6. Προσπαθεί να βρει τις ανάγκες του αρρώστου για ενημέρωση
και εκπαίδευσή του σχετικά με τη νέα κατάσταση του καθώς και το
αν ο άρρωστος έχει προβλήματα και το πώς μπορεί αυτά να
αντιμετωπισθούν.
7. Αξιολογεί κατά πόσον ο άρρωστος και οι δικοί του είναι
έτοιμοι, να πάρουν μέρος στην φροντίδα και τι γνωρίζουν για τις
χρησιμοποιούμενες συσκευές κολοστομίας.

Νοσηλευτικοί στόχοι
Η νοσηλεύτρια πρέπει:
1. Να γνωρίζει τον άρρωστο σαν άτομο και σαν μέλος της
οικογένειας με τα προσωπικά του προβλήματα και τις ανάγκες του.
2. Να ελέγχει το κολοστόμιο για αλλαγή χρώματος και
διαμέτρου.
91
3. Να φροντίζει για την καθαριότητα του γύρω δέρματος και να
προλαβαίνει έτσι ερεθισμούς και λύσεις της συνέχειας του δέρματος.
4. Να στηρίξει και ηθικά τον άρρωστο ώστε να μειώσει το άγχος
που του δημιουργεί η νέα του κατάσταση και να τον ενθαρρύνει
στην έγκαιρη συμμετοχή του ίδιου στην φροντίδα του στο μέλλον.
5. Στηρίζει την προσπάθεια που κάνει να αποδεχθεί την
κολοστομία και να μάθει πώς να ζει με αυτή.
6. Να βοηθήσει τον άρρωστο στην διεργασία προσαρμογής του
στο αλλαγμένο σωματικό είδωλο και να αποδεχθεί ότι με την έξοδο
του από το νοσοκομείο δεν θα είναι πια άρρωστος, θα είναι σε θέση
να περιποιείται μόνος του το κολοστόμιο και να καλύπτει όλες τις
νέες του ανάγκες και να επιστρέψει στην κοινωνία ως ενεργό μέλος
όπως και πριν.
7. Με την ρύθμιση του διαιτολογίου και την πλύση του
στομίου να βοηθήσει τον άρρωστο να έχει μια κένωση καθημερινά του εντέρου.
8. Να ενημερώσει τον άρρωστο με πιο τρόπο θα μπορέσει να περιορίσει τα αέρια και την κακοσμία, ώστε να επιστρέψει στην κοινωνία σαν ενεργό μέλος όπως και πριν.

ΠΛΥΣΗ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ
Σκοποί της πλύσης της κολοστο_ίας
1. Να βοηθήσει στο άδεισμα του κόλου από το περιεχόμενο του, όπως
κόπρανα, αέρια,βλέννα.
2. Να καθαρίσει το περιφερικό τμήμα του εντέρου.
3. Να βοηθήσει σε μια προγραμματισμένη κένωση του εντέρου, ώστε να
είναι δυνατή η ανάληψη κανονικών δραστηριοτήτων από το άτομο.
Απαραίτητα Αρκεί ένα
1.Δοχείο υγρού πλύσης
2.Δοχείο για το υγρό επιστροφής
3. Υγρό πλύσης 500-1500 mL θερμοκρασίας 40,5%
4. Καθετήρας από μαλακό ελαστικό Νο 22 ή 24 ,με κάποιο είδος θωράκισης
για παρεμπόδιση της προς τα πίσω ροής του υγρού πλύσης
5. Μανίκι η περίβλημα πλύσης, αυτοκόλλητο η συγκρατούμενο με ζωνη
6. Πλαστικός σάκος για συλλογή των υγρών  γαζών  και του σάκου μιας
χρήσης
7. Χαρτί τουαλέτας και υδατοδιαλυτή γλισχραντική ουσία
8. Λαβίδα Kocher
Φάση προετοιμασίας
1 Ο νοσηλευτής διαλέγει τον κατάλληλο χρόνο για την
πλύση και προβαίνει σε αυτήν την ίδια πάντα ώρα της κάθε
μέρας
2 Ενημερώνει τον άρρωστο για το είδος της νοσηλείας και
τον προτρέπει να παρακολουθεί την διαδικασία
3 Τοποθετεί το δοχείο πλύσης με το διάλυμα σε ύψος 45-
50cm πάνω από το στόμιο
4 Τοποθετεί τον άρρωστο να καθίσει στη λεκάνη της
τουαλέτας
5 Αφαιρεί τις γάζες και το σάκο και τα πετάει στον σάκο
αχρήστων
Φάση εκτέλεσης
1 Τοποθετεί το μανίκι πλύσης ή το περίβλημα στο στόμιο
και το άλλο άκρο του μέσα στην λεκάνη
2 Αφήνει λίγο διάλυμα να τρέξει μέσα από το σωλήνα και
τον καθετήρα η κώνο.
3 Επαλείφει τον καθετήρα η κώνο με γλισχραντική ουσιά
και ήπια τον τοποθετεί μέσα στο στόμιο. Πιέζει το στήριγμα
του καθετήρα απαλά αλλά σταθερά προς το στόμιο, για να
εμποδιστεί η επιστροφή του υγρού.
4 Αφήνει το νερό να εισχωρήσει στο κόλο αργά
5 Κρατάει το στήριγμα του καθετήρα ή τον κώνο στη θέση
του για 10sec μετά την είσοδο του νερού. Μετά ήπια το
αφαιρεί.
6 Περιμένει 10-15 min για τη μέγιστη επιστροφή. Κατόπιν,
στεγνώνει το κάτω άκρο του μανικιού και το κλείνει με την
λαβίδα
7 Αφήνει το μανίκι ή το περίβλημα στη θέση του για
περίπου 20 min, καθώς ο άρρωστος θα σηκωθεί και θα
κινηθεί
Φάση παρακολούθησης
1 Καθαρίζει την επιφάνεια με ήπιο σαπούνι και νερό και
την σπογγίζει
2 Επαλείφει σκεύασμα καράγια ή άλλο φραγμό του
περιστομιακού δέρματος. Αντικαθιστά το σάκο με γάζες
3 καθαρίζει τα αντικείμενα με σαπούνι και νερό και τα
στεγνώνει πριν τα τοποθετήσει σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: